Po poraba

DSC_1134Vrtec Vodmat v izvedbeni kurikulum že več let uvaja različne umetniško-kreativne prakse v izvedbeni kurikulum in k izvedbi vabi umetnike in kulturne institucije ter tako omogoča otrokom, da preko različnih jezikov in medijev umetnosti vstopajo v odnose s svetom in s samim seboj ter sporočajo o doživetem, videnem, na novo konstruiranih spoznanjih. Teoretsko ozadje teh praks tvorita celoviti induktivni pristop k spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja ter koncept vzgoje preko umetniških doživetij kot oblike induktivne vzgojne prakse. Didaktični okvir narekujeta sinhronizacijska didaktika in pet-stopenjski model načrtovanja, pri katerem je zadnja faza namenjena vstopu v odnos s širšim okoljem. Otroci predstavijo vsebino, s katero so se ukvarjali, da se tako v širšem družbenem okolju zunaj družine in vrtca ‘sliši njihov glas’.
(več …)

Otroci Vrtca Vodmat

razstava fotografijaUstvarjanje zgodbe s fotografijo

Videnje predhodi besedam. Otrok gleda in prepoznava, preden lahko govori (John Berger), zato smo otrokom v vrtcu Vodmat ponudili fotografijo kot orodje za opisovanje in razumevanje samih sebe in stvarnosti, ki jih obdaja.

AVTORJI: Otroci Vrtca Vodmat (več …)

Projekti v vrtcu Vodmat

V vrtcu Vodmat z različnimi rednimi in obogatitvenimi programi ter projekti, ki jih izvajamo v sodelovanju z drugimi institucijami, skrbimo, da so naši predšolski otroci deležni čim bolj pestrih, zanimivih, koristnih in poučnih vsebin. Prilagojeni programi so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami in otrokom v bolnišnici.

Izhodišče našega vzgojno-izobraževalnega dela predstavlja nacionalni program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce.

(več …)

Eko šola kot način življenja

Dan zemlje NAŠ VRT 2015-04-22 054V Enoti Klinični center posebno pozornost posvečamo odgovornemu odnosu do narave in vzgoji zelenih vrednot, zato smo podpisali Eko listino in pridobili Zeleno zastavo ter s tem postali Eko vrtec.

Program Ekošola kot način življenja, ki poteka v okviru društva DOVES – Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije, izvajamo od šolskega leta 2005/06. Namen programa je načrtno in celostno uvajanje okoljske vzgoje v vsebine kurikuluma.

V vrtcu ločujemo odpadke, uredili smo eko kotičke ter razvijamo pozitivne odnose na vseh ravneh – do sebe, svojega telesa, do drugih otrok v vrtcu, do staršev in drugih odraslih ter seveda do živali, rastlin in celotnega planeta.  (več …)

Vrtec Vodmat – prejemnik nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje

podelitev_nagrade_republike_slovenijeVrtec Vodmat je 3. oktobra 2013 prejel nagrado Republike Slovenije za področje šolstva za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje. Nagrada je bila podeljena na slovesni prireditvi v hotelu Union.

Nagrade sta podelila minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo ter predsednica odbora za podeljevanje nagrad, dr. Ljubica Marjanovič Umek.

V imenu vrtca je nagrado sprejela ravnateljica Marta Korošec.

VRTEC VODMAT, ISKRENE ČESTITKE!  http://www.youtube, 4:41 min   (več …)

Tekstil – Pravljični prostori

Naša odeja (3)Vsebina se je v oddelkih pričela odvijati že v mesecu novembru, ko so otroci, starši in strokovni delavci zbirali odvečni tekstil in ga prinašali v vrtec. Naš namen je bil, da bi se otroci začeli spraševati kako nastanejo odpadki iz tekstila in ali se jih da še kako drugače uporabiti, jih predelati, reciklirati, ali nam lahko še koristijo? (več …)

Kako so živeli ljudje v Trubarjevem času

img_0158Namen projekta, ki se je izvajal v enoti Vodmat v mesecu septembru in oktobru, je bil otrokom na živahen in nazoren način približati življenje v 16. stoletju.

Otroci so poslušali stare ljudske pravljice in srednjeveško glasbo, napisali svojo pesem ter sami izdelali instrumente iz odpadnega materiala. Spoznali so srednjeveško šolo, antikvariat in knjižnice. Z različnimi tehnikami so upodabljali Primoža Trubarja, spoznavali njegovo družinsko deblo in Trubarjev koledar. (več …)

Zdravje v vrtcu

rasstava_kruhaProjekt, ki se izvaja v obeh enotah, je namenjen izobraževanju strokovnih delavcev za dobro vzgojno ravnanje v vrtcu.

Ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane in telesni dejavnosti, medsebojnih odnosih, osebni higieni, varnem fizičnem okolju itd. pomembno prispeva k uresničevanju naše vizije vrtca kot zdravega, varnega in spodbudnega okolja. Projekt vodi Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. (več …)

Rihard Jakopič in slovenski impresionisti

jakopicV šolskem letu 2008/09 so otroci v obeh enotah aktivno, preko lastne ustvarjalnosti, spoznavali dela slovenskih impresionistov, še posebej so se ustavljali pri delih Riharda Jakopiča. Projekt je razvijal pristope, kako otroku približati umetniško ustvarjanje in v njih vzbuditi umetniško žilico. Projekt je razvijal pristope, kako otroku približati umetniško ustvarjanje in v njih vzbuditi umetniško žilico.

Otrokom je omogočal avtentično izkušnjo z deli impresionistov preko obiska razstave v Narodni galeriji in srečanj z umetniki. Po značilnostih impresionističnega slikarstva je projekt otrokom skušal približati zavedanje trenutka, prizorov iz vsakdanjega življenja in narave, ki so jih kasneje sami domišljijsko in po spominu upodabljali. Naučili so se pomena svetlobe in barv. Namen projekta je pri otrocih razviti estetsko občutljivost. (več …)