V enotah Vodmat in Klinični center izvajamo dnevne programe za otroke od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta starosti. Dnevni programi trajajo od 6 do 9 ur. V jutranjem in popoldanskem času se otroci združujejo dežurnem oddelku (http). 

Vzgojno delo poteka v starostno homogenih oddelkih (otroci enake starosti), heterogenih (otroci različne starosti od 1 do 3 ali od 3 do 6 let) in kombiniranih oddelkih (otroci različne starosti od 1 do 6 let). V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, za katere imamo v Ljubljani organizirano posebno mobilno službo.

Življenje v vrtcu vključuje številne dejavnosti, preko katerih se otrok aktivno gibalno, spoznavno, verbalno in osebnostno razvija v stalni interakciji z vrstniki in odraslimi ter v povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem.

Dan v vrtcu
Dnevi v vrtcu minevajo po okvirno določeni dnevni rutini, ki jo sproti prilagodimo dejavnostim v oddelkih.

Okviren celodnevni program v jasličnih oddelkih (od 1. do 3. leta) Okviren celodnevni program v predšolskih oddelkih (od 3. do 6. leta)
 • prihod otrok in individualna igra
 • zajtrk (8:15/8.30)
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali, glede na vremenske razmere tudi na terasi, igrišču ali v drugih prostorih; med igro imajo otroci ves čas možnost počitka, sadje in nesladkan napitek
 • kosilo (11.15/11.30)
 • počitek (med 12. in 14. uro)
 • malica
 • igra in odhod domov

 • prihod otrok in igra v manjših skupinah
 • zajtrk (8.15/8.30)
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali, glede na vremenske razmere tudi na igrišču ali v drugih prostorih; sprehod, obiski zunanjih ustanov, bližnje okolice, parkov; med igro imajo otroci ves čas na razpolago sadje in nesladkan napitek
 • kosilo (11.30/12.30)
 • sproščanje, možnost počitka na ležalnikih ali blazinah, umirjene dejavnosti v manjših skupinah
 • malica
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti, igra v manjših skupinah, na igrišču, odhod domov

 

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov 1)