14. 11. 2018 je na Očesni kliniki potekala novinarska konferenca ob nastanku tipne slikanice z naslovom PINGVINČKI IN SKRIVNOSTNI TRAVNIK, avtorice Mateje Jerina Gubanc, prof. mag. pred. vzg., vzgojiteljice Vrtca Vodmat, ki dela na otroškem oddelku Očesne klinike in je namenjena slepim in slabovidnim otrokom. Slikanica je narejena iz materialov, ki so najboljši približek materialu v naravi. Združuje didaktični, literarni in terapevtski vidik in sodi  med posebno literaturo, ki zaradi procesa izdelave niso dostopne širšemu krogu bralcev.

Iz zapisa novinarske konference na Univerzitetni klinični center Ljubljana, Služba za odnose z javnostmi

Kako občutiti pingvinčke na travniku?

Tipna slikanica PINGVINČKI IN SKRIVNOSTNI TRAVNIK za slepe in slabovidne otroke

Ljubljana, 14. november 2018 – Na otroškem oddelku Očesne klinike je sodelovanje med pedagoškim delom in zdravstvenim področjem obrodilo izjemen izdelek. Vzgojiteljica otroškega oddelka Mateja Jerina Gubanc iz Vrtca Vodmat je s svojimi sodelavci oblikovala TIPNO SLIKANICO z naslovom PINGVINČKI IN SKRIVNOSTNI TRAVNIK, ki je namenjena slepim in slabovidnim otrokom.

Tipne slikanice sodijo med posebno literarno delo, ki zaradi procesa izdelava niso dostopne širšemu krogu bralcev. Tipno slikanico na Očesni kliniki že uporabljajo pri vsakdanjem delu z otroki in kot učno gradivo. Združuje didaktični, literarni in terapevtski vidik. Narejena je iz materialov, ki so najboljši približek materialu v naravi. Vsebuje tudi vidne stimulatorje za slabovidne otroke.

Ob predstavitvi je Mateja Jerina Gubanc, prof. mag. pred. vzg., avtorica slikanice z Vrtca Vodmat povedala: »To je moja prva avtorska tipna slikanica. Idejo sem dobila iz specifičnih potreb otrok, s katerimi se srečujem pri svojem delu na Očesni kliniki. Nastala je s pomočjo strokovnih sodelavcev, bolnišničnih vzgojiteljev iz vrtca Vodmat: Andreja Adameka, Janje  Hane Jamnikar in Maje Weixler. H končni podobi izdelka so prispevali tudi drugi sodelavci: bolnišnična učiteljica Manja Žugman kot lektorica in Robert Resman, ki je tehnično pomagal z izrezom likov.

Proces izdelave je bil dolgotrajen, saj je slikanica v celoti narejena ročno. Ciljna skupina uporabnikov tipne slikanice so  slabovidni in slepi bralci oz. otroci. Zato en izvod podarjamo zavodu Iris (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne). Ima  velik didaktični razpon uporabnosti. Bere jo lahko polnočuten bralec in bralec, ki ima težave vidnega zaznavanja. Posebnosti tipanke so glavni liki oziroma figure, ki s črno belim kontrastom spodbujajo vidno zaznavanje. To je zelo pomembno za otroke, ki imajo težave z osredotočenjem, z zaznavanjem jasnih, čistih oblik. Vsebina zgodbe in ilustracije spodbujajo otroka v raziskovanje, razmišljanje, spoznavanje. Materiali, ki so prisotni v slikanici, so najboljši približek naravnim materialom.

Slikanica posebna zaradi kontrastnih črno belih simbolov, ki spodbujajo vidno funkcijo,  kar je zelo pomembno za večjo populacijo otrok, ki imajo težave vidnega zaznavanja oz. za vsakega otroka, da se lažje osredotoči na detajl oziroma en element. »Obstoječe klasične slikanice v slovenskem prostoru ne vključujejo takšnih ilustracij, zato sem prišla na idejo, da bi to slikanico, ki je pred nami tudi natisnili, da bi bila dostopna vsakomur. Ker bo vključevala tudi Brajevo pisavo in reliefne strukture bo namenjena tudi slepim bralcem. Na mojo prošnjo so se odzvali v Založbi Lekarna Ljubljana, ki bo omogočila tisk posebne izdaje tipne slikanice Pingvinčki in skrivnostni travnik,« je še dejala avtorica tipne slikanice Pingvinčki in skrivnostni travnik. In sklenila z mislijo: »Otroci, ki potrebujejo tovrstno literaturo, so med nami. In prav je, da jim to zagotovimo.«

Vodja otroškega oddelka na Očesni kliniki UKC Ljubljana, doc. dr. Manca Tekavčič Pompe, dr. med., je izpostavila: »Otroški oddelek Očesne klinike obstaja že večino časa obstoja Očesne klinike. Ključnega pomena za njegovo delovanje v pravem pomenu besede je sodelovanje zdravstvenega dela s pedagoškim. V ta namen imamo na Otroškem oddelku igralnico, v kateri kraljuje vzgojiteljica Mateja in zaradi katere se večina naših kroničnih bolnikov rada vrača k nam. Igralnica je srce našega oddelka. Samo odlična povezava med obema področjema, ki je na našem oddelku res vzorna, omogoča tudi ostale “nadstandardne” aktivnosti, kot je recimo izdaja prve avtorske tipanke. Že pred časom je naša vzgojiteljica skupaj s sodelavci izdelala dve tipanki, in sicer “Meto, očesno zdravnico” (avtorica Manca Tekavčič Pompe) in “Piščančka Pika” (avtor Marjan Manček). Želim si le, da bi naše sodelovanje obrodilo še mnogo sadov, ki bodo koristili otrokom in njihovim staršem, s katerimi se vsak dan srečujemo na našem oddelku.«

»Iz povedanega sledi, kako pomembna je vloga vzgojiteljic in vzgojiteljev v bolnišničnem okolju. Dobro je, da zagotavljamo pouk že več desetletij. Na pediatričnih oddelkih UKC Ljubljana dela 16 vzgojiteljic in vzgojiteljev iz našega vrtca. Ti vsak dan bogatijo bivanje otrok v bolnišnici in skrbijo za vzgojo. Otrokom, staršem in zdravstvenim delavcem so v veliko oporo in pomoč. Veseli me, da imamo zagotovljene strokovne pogoje (za delo, didaktično gradivo, izobraževanje) in financiranje od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Slikanica kaže, koliko znanja imajo naši delavci s področja razvojne psihologije, didaktike, … . Vsakega otroka obravnavajo individualno in jim olajšajo bivanje v bolnišnici. Slikanico bomo uporabili tudi pri rednem delu, saj želimo, da se otroci vživijo tudi v svet slepih in slabovidnih,« je poudarila Marta Korošec, prof. ped. in fil., ravnateljica Vrtca Vodmat.

»Ko sem prišla nekega jutra na oddelek pregledovati otroke pred predvidenim operativnim posegom, mi je vzgojiteljica Mateja s ponosom predstavila svojo tipno slikanico. Ker že dolga leta spremljam njeno požrtvovalno delo in inovativno delo na otroškem oddelku, se mi je zdelo pomembno, da slikanico predstavimo javnosti. Tudi s ciljem, da pokažemo, kako pomembno je multidisciplinarno timsko delo v zdravstvu in kako pomemben je vsak člen v procesu zdravljenja. In kako pomembno je, da ustvarimo v bolnišnici prijazno okolje, saj ima tudi to terapevtski učinek v preusmeritvi otrokove pozornosti ob različnih zdravstvenih procesih in spontanih vidnih stimulacijah. Tudi pri tem nam pomaga vzgojiteljica Mateja Jerina Gubanc, saj je organizirala in premila vizualno privlačne prostore, v katerih bivajo otroci v času hospitalizacije, v sodelovanju s študenti likovne pedagogike so poslikali prostore na oddelku z otroku prijaznimi ilustracijami, deli znanja in izkušnje s prakse strokovnim kolegom iz rednih vrtcev, ki imajo vključene otroke z vidno problematiko,« je povedala prof. dr. Brigita Drnovšek Olup, dr. med., z Očesne klinike UKC Ljubljana.

Tipna slikanica bo tudi natisnjena izven okvira klasične slikanice, torej kot tipna slikanica. Pri tem so prisluhnili v Založbi Lekarna Ljubljana. »Lekarna Ljubljana v skladu s svojimi vrednotami, med katerimi ima zelo pomembno mesto družbeno odgovorno delovanje, izvaja in podpira različne aktivnosti in projekte, s katerimi želi prispevati k bolj zdravemu življenju oziroma h kakovostnejšemu življenju ljudi ob različnih zdravstvenih težavah. Naša največja podpora v zadnjih treh letih je namenjena delovanju Hiše Ljubhospica, ki nudi 24 urno brezplačno hospic paliativno oskrbo. Poleg tega radi prisluhnemo tudi drugim potrebam okolja in ranljivih skupin ljudi ter s tem vračamo v skupno dobro. Lekarna Ljubljana bo v naslednjem letu, ob bok praznovanju 70 letnice svojega delovanja, podprla nove družbeno odgovorne projekte, kot je tipna slikanica za slepe in slabovidne otroke. V okviru Založbe Lekarne Ljubljana bomo natisnili tipno slikanico, katere tisk je zaradi posebnosti izdelave, vključeval bo tudi Brajevo pisavo in ročno dodelavo, zelo zahteven. Verjamemo, da bomo s tem omogočili večjo dostopnost slikanice ter pomagali otrokom pri njihovem razvoju in izobraževanju,« je dejala Ksenija Montani, predstavnica Založbe Lekarna Ljubljana.

(Skupno 317 obiskov, današnjih obiskov 1)