Na spletni strani MOL-a so dostopni posodobljeni podatki centralnega čakalnega seznama za I. in II. starostno obdobje.