Skok v preteklost

PP Logotip Vrtec VodmatV šestdesetih letih je bilo v Ljubljani veliko pomanjkanje organiziranega varstva predšolskih otrok, zato so krajani na področju Starega Vodmata varstvo predšolskih otrok uredili kar v bližnjih stanovanjskih blokih. Prva namensko zgrajena stavba za vrtec je svoja vrata odprla leta 1968 in dobila ime Vrtec Vodmat.

Leta 1979 je nastal tudi logotip Vrtca Vodmat, deček in deklica v rdečih in rumenih oblačilih, ki ga je oblikovala mama varovanca vrtca ga. Zala Dobnikar. Logotip je Vrtec Vodmat ponesel s seboj v združitev vrtcev nekdanje občine Center, sam je postal enota Vrtca Ljubljana Center, logotip pa je postal uradni znak novega vrtca.

Vrtcu Ljubljana Center se je v devetdesetih letih priključil tudi Vrtec Klinični center, ki je bil do takrat deloval v okviru bolnišnic, zgrajen je bil v letu 1974 za potrebe delavcev Kliničnega centra.

Vrtec Ljubljana Center se je po dvajsetih letih razdružil v štiri samostojne vrtce in enota Vodmat in enota Klinični center sta 2004–ega postali enoti Vrtca Vodmat. Logotip vrtca se je znova vrnil v vrtec, za katerega je nastal.

 

Sklad vrtca

6Da bi uresničili čim več otroških želja
Po sklepu Sveta zavoda je v šolskem letu 2006/2007 v našem vrtcu začel delovati Sklad Vrtca Vodmat. Sklad je namenjen pridobivanju sredstev za izvajanje nadstandardnih, neobveznih programov za socialno šibke otroke (npr. vrtec v naravi, zimovanja, letovanja, obogatitveni programi) ter za nakup sodobnih didaktičnih sredstev in pripomočkov, igrač in igral za vse enote vrtca. S pridobljenimi sredstvi želimo ustvariti čim boljše pogoje za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo vrtca.

Sredstva za sklad pridobivamo s pomočjo prispevkov staršev otrok, dedkov in babic, sponzorjev in donatorjev ter z lastnimi dejavnostmi, kot so prodaja voščilnic, zbiranje starega papirja, izvedbo predstav ipd. Namembnost sredstev sklada za vsako enoto posebej opredeli 7-članski upravni odbor za obdobje šolskega leta. Zahvaljujemo se vam, da pomagate uresničevati želje naših otrok.

Kako lahko prispevate?

Denarne prispevke lahko namenite posamezni enoti vrtca. Za primerjavo: povprečni strošek letovanja enega otroka znaša 200 EUR.

Enota Vodmat
Podračun sklada: 01261 – 6030636665
Konto 7610
sklic – za plačilni nalog 007610
s položnico 007610

Enota Klinični center
Podračun sklada: 01261 – 6030636665
Konto 7620
sklic – za plačilni nalog 007620
s položnico 007620

Bolnišnični oddelki
Podračun sklada: 01261 – 6030636665
Konto 7630
sklic – za plačilni nalog 007630
s položnico 007630

Vrtec vam bo za namenjena sredstva izstavil račun, ki ga lahko pravne osebe uveljavljajo kot olajšavo pri napovedi dobička. Kot dokazilo in zaradi davčnih predpisov sklenejo z vrtcem donatorsko pogodbo.

Za vse dodatne informacije in podpis donatorske pogodbe so vam je na voljo v tajništvu vrtca na tel. št. 01 5207 100 ali na e-naslovu vrtec-vodmat@guest.arnes.si 

Razveselili se bomo tudi materialnih sredstev: npr. papirja, barvic, knjig, igrač, vsega, kar se valja po policah ali v skladišču, mi pa bi znali z našo domišljijo spremeniti v igrišče-delovišče.

Delovni čas

IMG 1261-mala1Vrata vrtca Vodmat so odprta vsak delovni dan, skozi vse leto.

Šolsko leto vrtca se začne 1. 9.

 

Celodnevni programi potekajo:

  • v enoti Vodmat od 6.30 do 17. ure,
  • v enoti Klinični center od 5.45 do 16.30 ure in
  • v izmeničnem oz. popoldanskem času od 12. do 21.15 ure.

Otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur.

Dežurni oddelek

Enota Vodmat
oddelek 06 (skupina Žogice)
zjutraj od 6.30
popoldan od 16.30 do 17.00

Enota Klinični center
oddelek 11 (skupina Metulji)
zjutraj od 5.45 do 6.00
popoldan od 16.00 do 16.30

Vrtec smo

Ravnateljica vrtca
Marta Korošec
t 01 5207 100
e marta.korosec@guest.arnes.si

Tajništvo vrtca
Suzana Trpin
t 01 5207 100
e tajnistvo-vvzljvod@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice – Vodja enote Klinični center
Franja Mojca Škof
t 01 230 82 60
e vrtec-klinicni-center@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice – Vodja bolnišničnih oddelkov
Jadranka Meško
t 01 230 82 62
e jadranka.mesko@guest.arnes.si

Vodja prehrane in ZHR
Radmila Bosnić – gospo Radmilo Bosnić do nadaljnega nadomešča gospa Stanka Zorec
t 01 5207 104
e opzhr.vodmat@gmail.com

Svetovalna služba
Darja Štirn
t 01 5207 113
e darja.stirn@guest.arnes.si

Računovodja
Eva Frece
t 01 5207 106
e rac-vvzljvod@guest.arnes.si

Knjigovodstvo
t 01 5207 109
e vrtec.lj-center@guest.arnes.si

Oskrbnine (plačilo vrtca)
Lili Pipp
t 01 5207 115
e oskrb-vvzljvod@guest.arnes.si

Strokovni delavci vrtca

Enota Vodmat Enota Klinični center   Bolnišnični oddelki

Ostali zaposleni

Kuhar/ice
t: 01/5207 111
Jovanovski Mira (vodja kuhinje)
Flisek Zdenka
Rubin Elica
Goričanec Jela
Bojič Mirjana
Keranovič Sadeta
Sirar Zagorka
Učakar Urška
Mirosinka Jelić
Hišnika
Srečko Mali
t: 031 260 708
Toni Vomš
t: 040 583 305Ekonom
Dorti RolihPerica in šivilja
t: 01/5207 108
Irena Martinčič
Barbara Drmota
Urednica spletnih mest vrtca

 

Bolnišnični oddelki

bolnisnicni7V vrtcu Vodmat nismo pozabili na otroke, ki se zdravijo v bolnišnicah. Vzgojiteljice našega bolnišničnega vrtca poskrbijo, da malim bolnikom dnevi minejo čim hitreje in prijetneje.

Dejavnosti v bolnišničnih oddelkih
V bolnišničnih oddelkih izvajamo različne družabne in socialne igre, ustvarjalne in učne delavnice, ki otrokom omogočajo druženje, razvedrilo in sprostitev. Kjer narava bolezni ne dopušča stikov oziroma gibanja, vzgojno delo poteka individualno z otrokom ob bolniški postelji.

S pogovorom in pozornostjo otrokom in njihovim staršem pomagamo premagovati strah in domotožje, jih tolažimo in vzpodbujamo. Pri delu nas spremljajo lutke, glasba, knjige in igrače. Najljubša igrača ali odejica lahko otroku nekoliko olajša bivanje stran od doma, zato poskrbite, da jo bo imel pri sebi. Bolnišnične dneve popestrimo s praznovanji in z obiski zunanjih gostov. Pri vzgojnih dejavnostih ves čas sodelujemo z zdravstvenim osebjem in s starši.

Sedež enote
Bohoričeva 36
telefon: 01 230 82 60
e-mail: jadranka.mesko@guest.arnes.si

Bolnišnnični oddelki na zemljevidu  

Kontakti

 

Enota Klinični center

1Enota Klinični center se nahaja v neposredni bližini bolnišnic. Vsi otroci te enote živijo v eni hiši, ki ima dvanajst igralnic za otroke vseh starosti, za hišo pa se razprostira veliko travnato igrišče.

Našim malčkom želimo že v zgodnjih razvojnih fazah privzgojiti zdrav življenjski način in odgovoren odnos do okolja, zato v enoti veliko pozornost posvečamo osveščevalnim programom o pomenu zdrave prehrane, gibanja in varovanja ter vzpostavljanja spoštljivega odnosa do narave.

Dejavnosti v enoti Klinični center
Dogajanje v naši enoti je zelo pestro. Vsak dan se naučimo česa novega – o sebi, o drugih ljudeh in kulturah, tudi o okolju, v katerem živimo. Veliko se igramo, ustvarjamo, pojemo in rajamo. Ob lepih dneh veliko časa preživimo na velikem travnatem igrišču ali se odpravimo na potep v naravo, kjer otroci spoznavajo pomen zdravega in čistega okolja ter se naučijo dobrega ravnanja, npr. ločevanja odpadkov. Vsebine dopolnjujemo z obogatitvenimi programi ter različnimi projekti.

Občasno organiziramo enodnevne izlete, najstarejši otroci pa letujejo v naravi.

Sedež enote
Bohoričeva 36
telefon: 01 230 82 60, 01 230 82 61
e-mail: vrtec-klinicni-center@guest.arnes.si

Enota Klinični center na zemljevidu 

Kontakt

 

Enota Vodmat

3Enota Vodmat domuje v treh veselih hišah, ki se nahajajo v neposredni bližini, in skupine otrok s starostjo prehajajo iz ene v drugo. Kabineti, igralnice, hodniki in zunanja igrišča so polna razposajenih otrok, ki se pri nas počutijo sprejete in varne.

Prva hiša se nahaja na Korytkovi 24, kjer imamo poleg sedeža enote še eno igralnico s teraso za starejše otroke in štiri igralnice z izhodom na veliko teraso za najmlajše otroke. Druga hiša je na Korytkovi 26. V njej imamo štiri igralnice za najmlajše otroke in tri igralnice za malo starejše otroke, veliko telovadnico, pravljično sobo in likovni atelje. Za hišo je veliko travnato igrišče. Tretja hiša pa stoji na Bolgarski 20, v njej so štiri igralnice za najstareše otroke. Vse sobe imajo izhod na veliko travnato in z drevesi posajeno igrišče.

Dejavnosti v enoti Vodmat|
Dejavnosti naše enote vzpodbujajo ustvarjalno mišljenje in likovno ustvarjanje. Otroci rišejo, barvajo, gnetejo glino, kreirajo inštalacije ter na številne načine izražajo svoj domišljijski svet in razumevanje sveta. Veliko pozornosti posvečamo opismenjevanju in spodbujanju bralnih navad, umetnosti, estetiki in spodbujanju socialnih kompetenc. Otrokom skušamo na privlačen način skozi petje, ples in praznovanja približati tudi slovensko ljudsko izročilo. Vsebine dopolnjujemo z obogatitvenimi programi ter različnimi projekti.

Enota Vodmat ima skrbno urejena in velika travnata igrišča, zato otroci in vzgojiteljice veliko časa preživimo na prostem, se igramo, lovimo, telovadimo in razvijamo gibalne spretnosti. Bližina parka Kodeljevo nas pogosto zvabi na daljši sprehod, kjer pridobivamo nove izkušnje in spoznavamo lepote narave. Za naše najstarejše otroke organiziramo večdnevna bivanja zunaj vrtca, kot so: zimovanja, letovanja, vrtec na vasi. Večkrat se podamo tudi na enodnevne izlete, peš ali z avtobusom.

Sedež enote
Korytkova 24
telefon: 01 5207 100
e-mail: vrtec-vodmat@guest.arnes.si

Enota Vodmat na zemljevidu

Kontakti

 

Projekti o spoznavanju drugačnosti

unicef1Z Zavodom Global, ki poskuša razširjati drugačen pogled predvsem na Afriko, spremeniti stereotipe, ki jih imamo o tej celini in ljudeh, sodelujemo že drugo leto. Vzgojiteljice so se udeležile izobraževanj, prav tako je bilo izvedenih več delavnic za otroke (vsebina spoznavanja bogastva v Afriki). Za oddelke 5 – 6 enote Vodmat so pripravili tudi delavnice s svetovnimi pripovedkami.

S pomočjo društva Pika-poka otroci spoznavaljo slabovidnost in slepoto. V delavnicah so na izkustveni ravni doživljali svet slepih in slabovidnih ter se seznanili z Braillovo pisavo.

404

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

Stran 10 od 10« Prva...678910