Dnevni

V enotah Vodmat in Klinični center izvajamo dnevne programe za otroke od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta starosti. Dnevni programi trajajo od 6 do 9 ur. V jutranjem in popoldanskem času se otroci združujejo dežurnem oddelku (http). 

(več …)

Poslanstvo in vizija vrtca Vodmat

20141014_105512_mh1413384121670Pri svojem delu delujemo tako, da otrokom omogočamo varno in vzpodbudno okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Upoštevamo individualne razlike in razvojne značilnosti vsakega posameznika. Podpiramo ga pri oblikovanju njegove zdrave samopodobe, razvoju kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter vključitvi v skupino. O učenju, razvoju in dejavnostih dosledno in korektno obveščamo starše. Skrbimo za lastni strokovni in profesionalni razvoj, delamo timsko, ozaveščamo svojo vlogo in naše delo dnevno reflektiramo.

(več …)

V otroke vlagamo svoje najboljše energije

4Naš vrtec je druga velika hiša, v kateri se otroci počutijo kot doma – prijetno, razposajeno, ljubljeno in varno. Že ob vstopu vas pozdravijo zadovoljne in nasmejane male glavice, v katerih se poraja morje zamisli in vprašanj o stvareh, na katere smo odrasli večinoma že pozabili.

(več …)

Dobrodelni pomladni koncert vrtca Vodmat

koncert vabilo23. marca je v organizaciji Vrtca Vodmat potekal čudovit dobrodelni pomladni koncert v Španskih borcih. Združili smo moči in ideje otroci, zaposleni, starši glasbeniki in vabljeni znani glasbeniki, ki so se prijazno odzvali našemu povabilu. S pomočjo staršev in donatorjev smo zbrali sredstva za financiranje programov bivanja v naravi za otroke iz socialno šibkih družin.

Vsem in vsakomur posebej prisrčna zahvala!

Galerija – Dobrodelni koncert vrtca Vodmat v Španskih borcih

Vrtec Vodmat – prejemnik nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje

podelitev_nagrade_republike_slovenijeVrtec Vodmat je 3. oktobra 2013 prejel nagrado Republike Slovenije za področje šolstva za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje. Nagrada je bila podeljena na slovesni prireditvi v hotelu Union.

Nagrade sta podelila minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo ter predsednica odbora za podeljevanje nagrad, dr. Ljubica Marjanovič Umek.

V imenu vrtca je nagrado sprejela ravnateljica Marta Korošec.

VRTEC VODMAT, ISKRENE ČESTITKE!  http://www.youtube, 4:41 min   (več …)

Eko šola kot način življenja

Dan zemlje NAŠ VRT 2015-04-22 054V Enoti Klinični center posebno pozornost posvečamo odgovornemu odnosu do narave in vzgoji zelenih vrednot, zato smo podpisali Eko listino in pridobili Zeleno zastavo ter s tem postali Eko vrtec.

Program Ekošola kot način življenja, ki poteka v okviru društva DOVES – Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije, izvajamo od šolskega leta 2005/06. Namen programa je načrtno in celostno uvajanje okoljske vzgoje v vsebine kurikuluma.

V vrtcu ločujemo odpadke, uredili smo eko kotičke ter razvijamo pozitivne odnose na vseh ravneh – do sebe, svojega telesa, do drugih otrok v vrtcu, do staršev in drugih odraslih ter seveda do živali, rastlin in celotnega planeta.  (več …)

Opombe – alergeni

  • ZA ŽEJO NUDIMO OTROKOM DOVOLJ VODE IN NESLADKANEGA ČAJA, JASLIČNIM ODDELKOM MED MALICAMI TUDI (ŠIPKOV) ČAJ SLAJEN Z MEDOM IN LIMONO.
  • »Katalog alergenov«, ki so prisotni v obrokih, se nahaja na spletni strani vrtca, v E-učilnicah oddelkov (za starše), v E-zbornici (za zaposlene) ter v pisni obliki v vseh kuhinjah vrtca.
  • Vaško pekovsko pecivo je pecivo brez aditivov pekarne Pečjak.
  • Sadni krožnik se sestavi za vsak dan posebej, po posvetu z dobaviteljem o zrelosti sadja.
  • Seznam jedi v katalogu je urejen po abecednem redu, nazivi jedi so različni vendar sovpadajo nazivom jedi, ki so navedeni na jedilniku.
  • Vsi dietni obroki, ki jih pripravljamo po navodilih pediatrov lahko vsebujejo alergene v sledovih.
  • Jedilni list za popoldanske oddelke vsebuje enake jedi, le da je zaporedje obrokov drugače.
  • Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi kadrovskih, tehničnih ali drugih nepredvidljivih situacij.

Strokovni delavci v bolnišničnih oddelkih

Sedež na Bohoričevi 36
Vodja bolnišničnih oddelkov -Jadranka Meško
t: 01 2306 82 62

Pediatrična klinika
t: 01 522 90 90
Andrej Adamek
Sandra Ban
Lidija Blaznik Galuf
Martina Grum
Janja Hana Jamnikar
Leon Lavrič

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
t: 01 522 29 32
Renata Indof Dragoš
Valda Janjanin
Maja Weixler

Očesna Klinika
t: 01 522 18 03
Mateja Jerina Gubanc

Klinika za vročinska stanja in infekcijske bilezni
t: 01 522 26 35
Tanja Kokelj
Rosanda Leden

Ortopedska klinika
t: 01 522 31 47
Renata Indof Dragoš (po dogovoru)
Valda Janjanin (po dogovoru)

Inštitut za rehabilitacijo invalidov Soča
t: 01 475 82 16
Marjeta Hribar
Mojca Sever Mrhar

Dermatološka klinika
t: 01 522 96 56
Liljana Sever

Otorinolaringološka klinika
t: 01 522 29 58
Mojca Urbas

Okrožnica MŠŠ – Znižano plačilo vrtca (obdobje prejemanja)

Objavljamo obvestilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeva in enake možnosti, v katerem obveščajo o pravici do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta in o možnosti vpogleda v podatke o pravicah iz javnih sredstev.

Ker gre za izjemno pomembno informacijo, vas naprošamo, da si jo pozorno preberete, saj boste le tako natančno seznanjeni o rokih pri oddaji vlog za znižano plačilo vrtca.

Znižano plačilo vrtca (obdobje prejemanja) – Okrožnica MŠŠ (pdf – 53,4 KB)

Stran 4 od 10« Prva...23456...10...Zadnja »