Eko šola kot način življenja

Dan zemlje NAŠ VRT 2015-04-22 054V Enoti Klinični center posebno pozornost posvečamo odgovornemu odnosu do narave in vzgoji zelenih vrednot, zato smo podpisali Eko listino in pridobili Zeleno zastavo ter s tem postali Eko vrtec.

Program Ekošola kot način življenja, ki poteka v okviru društva DOVES – Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije, izvajamo od šolskega leta 2005/06. Namen programa je načrtno in celostno uvajanje okoljske vzgoje v vsebine kurikuluma.

V vrtcu ločujemo odpadke, uredili smo eko kotičke ter razvijamo pozitivne odnose na vseh ravneh – do sebe, svojega telesa, do drugih otrok v vrtcu, do staršev in drugih odraslih ter seveda do živali, rastlin in celotnega planeta.  (več …)

Opombe – alergeni

  • ZA ŽEJO NUDIMO OTROKOM DOVOLJ VODE IN NESLADKANEGA ČAJA, JASLIČNIM ODDELKOM MED MALICAMI TUDI (ŠIPKOV) ČAJ SLAJEN Z MEDOM IN LIMONO.
  • »Katalog alergenov«, ki so prisotni v obrokih, se nahaja na spletni strani vrtca, v E-učilnicah oddelkov (za starše), v E-zbornici (za zaposlene) ter v pisni obliki v vseh kuhinjah vrtca.
  • Vaško pekovsko pecivo je pecivo brez aditivov pekarne Pečjak.
  • Sadni krožnik se sestavi za vsak dan posebej, po posvetu z dobaviteljem o zrelosti sadja.
  • Seznam jedi v katalogu je urejen po abecednem redu, nazivi jedi so različni vendar sovpadajo nazivom jedi, ki so navedeni na jedilniku.
  • Vsi dietni obroki, ki jih pripravljamo po navodilih pediatrov lahko vsebujejo alergene v sledovih.
  • Jedilni list za popoldanske oddelke vsebuje enake jedi, le da je zaporedje obrokov drugače.
  • Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi kadrovskih, tehničnih ali drugih nepredvidljivih situacij.

Strokovni delavci v bolnišničnih oddelkih

Sedež na Bohoričevi 36
Vodja bolnišničnih oddelkov -Jadranka Meško
t: 01 2306 82 62

Pediatrična klinika
t: 01 522 90 90
Andrej Adamek
Sandra Ban
Lidija Blaznik Galuf
Martina Grum
Janja Hana Jamnikar
Leon Lavrič

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
t: 01 522 29 32
Renata Indof Dragoš
Valda Janjanin
Maja Weixler

Očesna Klinika
t: 01 522 18 03
Mateja Jerina Gubanc

Klinika za vročinska stanja in infekcijske bilezni
t: 01 522 26 35
Tanja Kokelj
Rosanda Leden

Ortopedska klinika
t: 01 522 31 47
Renata Indof Dragoš (po dogovoru)
Valda Janjanin (po dogovoru)

Inštitut za rehabilitacijo invalidov Soča
t: 01 475 82 16
Marjeta Hribar
Mojca Sever Mrhar

Dermatološka klinika
t: 01 522 96 56
Liljana Sever

Otorinolaringološka klinika
t: 01 522 29 58
Mojca Urbas

Okrožnica MŠŠ – Znižano plačilo vrtca (obdobje prejemanja)

Objavljamo obvestilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeva in enake možnosti, v katerem obveščajo o pravici do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta in o možnosti vpogleda v podatke o pravicah iz javnih sredstev.

Ker gre za izjemno pomembno informacijo, vas naprošamo, da si jo pozorno preberete, saj boste le tako natančno seznanjeni o rokih pri oddaji vlog za znižano plačilo vrtca.

Znižano plačilo vrtca (obdobje prejemanja) – Okrožnica MŠŠ (pdf – 53,4 KB)

Svetovalna služba

7_4_10_ESS_predstavitev_bralna_kultura_pismenost_4V svetovalni službi našega vrtca deluje pedagoginja Darja Štirn. Načrtovanje njenega dela izhaja iz Programskih smernic za svetovalno delo (pdf – 320 KB). Pri svojem delu sodeluje s starši, vodstvom vrtca, strokovnimi delavci, mobilno specialno službo in zunanjimi institucijami (Filozofska fakulteta v Ljubljani, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Ministrstvo za šolstvo, Zavod za šolstvo, Pedagoški inštitut, kulturno umetnostne institucije, alternativna društva…). (več …)

Prilagojeno izvajanje programa

DSC01819V obeh enotah vrtca izvajamo prilagojeno izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami. Ti otroci so povsem integrirani v oddelke, saj jim s specialno mobilno službo zagotavljamo individualno strokovno pomoč in prilagojeno izvajanje dejavnosti. Tako lahko otroci s posebnimi potrebami v družbi svojih sovrstnikov enakovredno in celovito razvijajo svoje zmožnosti.

(več …)

Strokovni delavci v enoti Vodmat

Oddelki v hiši na Korytkovi 26
t: 01 5207 112

Valerija Pečan
Aleksandra Muc
Ana Grad Rožman
Maruša Novak
Sanja Nenadič
Ula Mlakar
Vesna Nemec
Tanja Štrasberger
Romana Kos
Tilka Blatnik
Vanja Kep
Vesna Košir
Urša Luznar
Žaklina Zahirović

Oddelki v hiši na Korytkovi 24
t: 01 5207 107 in 01 5207 100

Jožica Požun
Tina Režek
Melita Rožič
Urša Sterle
Andreja Lorber
Katarina Lampič
Manica Stvarnik
Anica Gruden
Sanja Krstić
Suzana Teichmeister
Romana Kolbezen

Oddelki v hiši na Bolgarski 20
t: 01 5207 114

Tatjana Korotaj
Petra Sedej
Tatjana Krmpot
Alenka Dembsky
Jana Pevec
Petra Faris
Ivica Žlogar
Barbara Hren

Sočasnost: Zinka Horvat, Martina Tomič – nadomešča Maja Flis, Dragica Kunaver

Pomembni dokumenti, predpisi in zakonodaja

Kurikulum za vrtce (pdf – 405 KB)

ZAKON O VRTCIH
ZAKON O FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV O OTROKOVIH PRAVICAH
ZAKON O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE O URESNIČEVANJU OTROKOVIH PRAVIC
PRAVILNIK O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA
PRAVILNIK O NORMATIVIH IN KADROVSKIH POGOJIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE

PRAVILNIK O PLAČILIH STARŠEV
PRAVILNIK O ZBIRANJU IN VARSTVU OSEBNIH PODATKOV NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE

SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VODMAT
ODLOK O SPREJEMU OTROK V VRTEC
PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK 

Javni zavod

ulicna galerija007Vrtec Vodmat je javni zavod za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Ustanovila ga je Mestna občina Ljubljana. Vrtec deluje v dveh enotah: Vodmat in Klinični center, organiziran program predšolske vzgoje pa se izvaja tudi v bolnišničnih oddelkih.

 

 

 

Predstavitveni film o Ljubljani – Ljubljena (doljša različica – http in krajša različica – http)

Letno poročilo Vrtca Vodmat

Pomembni dokumenti, predpisi in zakonodaja

Vrtec VODMAT
Korytkova 24
Ljubljana
t: 01 5207 100
f: 01 5207 110
vrtec-vodmat@guest.arnes.si        

Kontakti vrtca

Logotipi

mol_logo_za_nogo           ljubljana-zelena_noga               logo_majhna_noga          logo_eko_vrtec_noga

Stran 5 od 10« Prva...34567...10...Zadnja »