Svetovalna služba

7_4_10_ESS_predstavitev_bralna_kultura_pismenost_4V svetovalni službi našega vrtca deluje pedagoginja Darja Štirn. Načrtovanje njenega dela izhaja iz Programskih smernic za svetovalno delo (pdf – 320 KB). Pri svojem delu sodeluje s starši, vodstvom vrtca, strokovnimi delavci, mobilno specialno službo in zunanjimi institucijami (Filozofska fakulteta v Ljubljani, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Ministrstvo za šolstvo, Zavod za šolstvo, Pedagoški inštitut, kulturno umetnostne institucije, alternativna društva…). (več …)

Prilagojeno izvajanje programa

DSC01819V obeh enotah vrtca izvajamo prilagojeno izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami. Ti otroci so povsem integrirani v oddelke, saj jim s specialno mobilno službo zagotavljamo individualno strokovno pomoč in prilagojeno izvajanje dejavnosti. Tako lahko otroci s posebnimi potrebami v družbi svojih sovrstnikov enakovredno in celovito razvijajo svoje zmožnosti.

(več …)

Strokovni delavci v enoti Vodmat

Oddelki v hiši na Korytkovi 26
t: 01 5207 112

Valerija Pečan
Aleksandra Muc
Ana Grad Rožman
Maruša Novak
Sanja Nenadič
Ula Mlakar
Vesna Nemec
Tanja Štrasberger
Romana Kos
Tilka Blatnik
Vanja Kep
Vesna Košir
Urša Luznar
Žaklina Zahirović

Oddelki v hiši na Korytkovi 24
t: 01 5207 107 in 01 5207 100

Jožica Požun
Tina Režek
Melita Rožič
Urša Sterle
Andreja Lorber
Katarina Lampič
Manica Stvarnik
Anica Gruden
Sanja Krstić
Suzana Teichmeister
Romana Kolbezen

Oddelki v hiši na Bolgarski 20
t: 01 5207 114

Tatjana Korotaj
Petra Sedej
Tatjana Krmpot
Alenka Dembsky
Jana Pevec
Petra Faris
Ivica Žlogar
Barbara Hren

Sočasnost: Zinka Horvat, Martina Tomič – nadomešča Maja Flis, Dragica Kunaver

Pomembni dokumenti, predpisi in zakonodaja

Kurikulum za vrtce (pdf – 405 KB)

ZAKON O VRTCIH
ZAKON O FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV O OTROKOVIH PRAVICAH
ZAKON O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE O URESNIČEVANJU OTROKOVIH PRAVIC
PRAVILNIK O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA
PRAVILNIK O NORMATIVIH IN KADROVSKIH POGOJIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE

PRAVILNIK O PLAČILIH STARŠEV
PRAVILNIK O ZBIRANJU IN VARSTVU OSEBNIH PODATKOV NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE

SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VODMAT
ODLOK O SPREJEMU OTROK V VRTEC
PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK 

Javni zavod

ulicna galerija007Vrtec Vodmat je javni zavod za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Ustanovila ga je Mestna občina Ljubljana. Vrtec deluje v dveh enotah: Vodmat in Klinični center, organiziran program predšolske vzgoje pa se izvaja tudi v bolnišničnih oddelkih.

 

 

 

Predstavitveni film o Ljubljani – Ljubljena (doljša različica – http in krajša različica – http)

Letno poročilo Vrtca Vodmat

Pomembni dokumenti, predpisi in zakonodaja

Vrtec VODMAT
Korytkova 24
Ljubljana
t: 01 5207 100
f: 01 5207 110
vrtec-vodmat@guest.arnes.si        

Kontakti vrtca

Logotipi

mol_logo_za_nogo           ljubljana-zelena_noga               logo_majhna_noga          logo_eko_vrtec_noga

Enote vrtca Vodmat

logo samo slikcaVrtec Vodmat je organiziran v dveh enotah. Prostori enote Vodmat so v treh stavbah na območju Starega Vodmata v centru Ljubljane, enota Klinični center pa se nahaja v neposredni bližini bolnišnic. Vzgojiteljice dnevno obiskujejo tudi otroke po bolnišničnih oddelkih in jim krajšajo dneve v bolnišnici.

Vrednote

Ustvarjanje zgodbe s fotografijo014Vsi delavci vrtca se zavedamo, da smo tukaj zaradi otrok. Pri svojem vsakdanjem delu si prizadevamo, da smo odgovorni in pravični do otrok, staršev in nas samih. Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so strokovnost, profesionalnost spoštovanje in sodelovanje.

Obogatitveni programi

zvok - metelkova mesto 41Da bi otroci v našem vrtcu napredovali uravnoteženo na gibalnem, spoznavnem, emocionalnem in socialnem področju, v izvedbeni kurikulum vnašamo vrsto obogatitvenih programov. Ti otrokom omogočajo bolj atraktivno, interaktivno spoznavanje družbene stvarnosti.

(več …)

Ostali kontakti

Kuhinja – vodja kuhinje
t: 01/5207 111

Hišnika
t: 031 260 708
t: 040 583 305

Perica in šivilja
t: 01/5207 108

Stran 5 od 10« Prva...34567...10...Zadnja »