dab_odprtih_vrat2013 61Redno in kontinuirano sodelovanje s starši je pomembno za usklajeno vzgojo in nemoten otrokov razvoj. Skupaj ugotavljamo, kaj je najboljše za njihovega otroka ter načrtujemo vsebine in dogajanje v vrtcu. S starši sodelujemo na skupni, skupinski in individualni ravni.

Dan odprtih vrat
Na “Dan Vrtca Vodmat”
vsako leto konec maja odpremo vrata svojih enot. Povabimo vas v oddelke, kjer se lahko seznanite z našim delom in življenjem v vrtcu. V popoldanskem času se v delavnicah otroci in njihovi starši spoznavajo in skupaj ustvarjajo.

Skupno in skupinsko sodelovanje s starši

 • roditeljski sestanki pred vstopom otroka vrtec;
 • oddelčni roditeljski sestanki;
 • skupne prireditve, praznovanja in ustvarjalne delavnice otrok, staršev in pedagoških delavcev skupine in vrtca;
 • tematske okrogle mize;
 • strokovna predavanja in pogovori s posameznimi strokovnjaki.

Skupno se starši oddelka srečajo najmanj trikrat letno.

Individualne oblike sodelovanja s starši

 • individualni pogovori s strokovnimi delavci oddelka pred vstopom otroka v vrtec;
 • izmenjava informacij ob vsakodnevnih kratkih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otrok;
 • mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene pogovore o otroku;
 • vključevanje staršev v različne aktivnosti vzgojnega programa v skupini;
 • prisotnost staršev ob otroku pri uvajanju v vrtec;
 • pisne informacije o tekočem delu in življenju v skupini v kotičkih za starše;

Svet staršev

 • predlaga nadstandardne/obogatitvene programe;
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom;
 • voli predstavnike v svet vrtca;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki, iz vsakega oddelka po eden. Predsednik sveta staršev je ga. Svetlana Simič Klobučarič.

Poslovnik o delu sveta staršev vrtca Vodmat (pdf – 258 KB)

 

Koristne povezave in ideje za kratek čas
(Skupno 137 obiskov, današnjih obiskov 1)