Podpis listine o sprejemu Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu

Na vzgojiteljskem zboru smo strokovni delavci podpisali listino o sprejemu Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu. Pri tem nas je prišel pozdravit in nas nagovoril župan g. Zoran Janković. Glavne sestavine Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu: odgovornost vseh delavcev vrtca...

več...

Povabilo k vpisu predšolskih otrok v Vrtec Vodmat

Vrtec Vodmat vabi k vpisu predšolskih otrok za  šol. leto 2018/19 od 1. do 15. marca 2018.  Vloge za vpis sprejemamo v tajništvu vrtca na Korytkovi 24 ali po pošti vsak dan od 7.30 do 15.00, v četrtek, 1. in 8. marca do 18. ure Vabljeni k vpisu. Vloga za vpis v vrtec...

več...

Praznovanje v čast prihajajočemu poletju

V vrtcu smo prihajajočemu poletju v čast praznovali. Predstavili smo čudovite stvaritve, ki smo jih ustvarili v projektu Naš vrt, si spletli venčke, zaplesali in se posladkali s češnjami.

več...

Tajništvo vrtca
Suzana Trpin
01 5207 100

Svetovalna služba
Darja Štirn
01 5207 113

Vodja prehrane in ZHR
Stanka Zorec
01 5207 104

Oskrbnine (plačilo vrtca)
Lili Pipp
01 5207 115

Odjava prisotnosti

prva-zaposlitev

Vrtec Vodmat sodeluje pri operaciji izbranem na javnem razpisu  za izbor operacij “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018”, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. “Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile”, prednostne naložbe: 8.2 “Trajnostna vključitev mladih na trg dela …”, specifičnega cilja: 8.2.1 “Znižanje brezposelnosti mladih”.

Več ...

Preko javnega razpisa MIZŠ – operacija Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja, omogočamo zaposlitev pomočniku vzgojitelju začetniku (do 29 let starosti), da z delom po pogodbi o zaposlitvi za polni delovni čas za obdobje 5 mesecev pridobi izkušnje in pogoje, ki so potrebni za opravljanje strokovnega izpita. S tem mu je omogočeno nadaljnje konkuriranje za zaposlitev na področju predšolske vzgoje. Operacija je financirana s strani EU Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Marta Korošec, prof. ped in fil. Ravnateljica Vrtec Vodmat Korytkova 24 1000 Ljubljana Tel: 01/5207-102 email: marta.korosec@guest.arnes.si

Tradicionalni slovenski zajtrk je “super”

Leto je naokoli in “Tradicionalni slovenski zajtrk” je “super” in zelo okusno zdrav.

logo mol ljubljana-zelena_noga  Unesco%20Creative%20City_si logo_majhna_noga logo_eko_vrtec_noga

Vse objavljene fotografije so last vrtca in so namenjene staršem ter drugim zainteresiranim za informacijo o vzgojno izobraževalnih programih in dejavnostih vrtca ter jih brez soglasja vrtca ni dovoljeno objavljati v socialnih in drugih spletnih omrežjih.

Marta Korošec
Ravnateljica