“Oživljamo bibarije Mire Voglar”

 

bibarije (74)“Oživljamo bibarije Mire Voglar”, je bil projekt, ki je v jesensko zimskem času potekal v našem vrtcu z najmlajšimi otroki.

Samo vsebino smo skupaj z zunanjimi sodelavci najprej načrtovali na delavnici za strokovne delavce. Vsebina se je v oddelkih pričela odvijati v mesecu novembru, ko smo otrokom začeli brati ali pa z njimi preigravati enostavne glasbene igrice in pesmice (bibarije), ki omogočajo odraslemu vzpostaviti bližji kontakt z otrokom, kasneje pa se tak kontakt vzpostavi med otroki samimi. Preko njih smo spodbujali otoke k različnim načinom empatičnega odzivanja in sodelovanja, spoznavanja ter spodbujanja občutka varnosti. (več …)

Po poraba

DSC_1134Vrtec Vodmat v izvedbeni kurikulum že več let uvaja različne umetniško-kreativne prakse v izvedbeni kurikulum in k izvedbi vabi umetnike in kulturne institucije ter tako omogoča otrokom, da preko različnih jezikov in medijev umetnosti vstopajo v odnose s svetom in s samim seboj ter sporočajo o doživetem, videnem, na novo konstruiranih spoznanjih. Teoretsko ozadje teh praks tvorita celoviti induktivni pristop k spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja ter koncept vzgoje preko umetniških doživetij kot oblike induktivne vzgojne prakse. Didaktični okvir narekujeta sinhronizacijska didaktika in pet-stopenjski model načrtovanja, pri katerem je zadnja faza namenjena vstopu v odnos s širšim okoljem. Otroci predstavijo vsebino, s katero so se ukvarjali, da se tako v širšem družbenem okolju zunaj družine in vrtca ‘sliši njihov glas’.
(več …)

Obisk v Mestni hiši

Tudi otroci enote Klinični center se bodo aktivno vključili v projekt Zelena prestolnica Evrope. Skupaj z umetniki bomo vse do septembra 2016 raziskovali naše mesto in delali makete, kreirali svoje domišljijsko mesto… in ga na koncu meščanom postavili na ogled.

Začeli smo z obiskom v Mestni hiši, da bi si pobliže pogledali nagrado, ki jo je Ljubljana dobila za Zeleno prestolnico Evrope 2016 in izvedeli še več, kot že vemo.. Videli in potipali smo nagrado, pozdravili župana in se igrali zmajčico Floro … , to je bilo zabavno!

Avtor fotografij: Nik Rovan

Preberite tudi novico, ki je objavljena na spletni strani MOL-a.

Obisk ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič v vrtcu Vodmat

DSC07823Na zadnji dan v septembru nas je obiskala ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič  z namenom, da bolje spozna predšolsko ustanovo. Bili smo presenečeni nad njeno sproščenostjo in neposrednostjo,  s katero je takoj osvojila srca otrok. Otroci in odrasli smo bili  zelo počaščeni, da je izbrala naš vrtec.  Obisku se je pridružila tudi vodja odseka za predšolsko vzgojo pri MIZŠ, ga. Vida Starič Holobar.

Še članek objavljen na spletni strani MIZŠ.

 

Otroci Vrtca Vodmat

razstava fotografijaUstvarjanje zgodbe s fotografijo

Videnje predhodi besedam. Otrok gleda in prepoznava, preden lahko govori (John Berger), zato smo otrokom v vrtcu Vodmat ponudili fotografijo kot orodje za opisovanje in razumevanje samih sebe in stvarnosti, ki jih obdaja.

AVTORJI: Otroci Vrtca Vodmat (več …)

Dobrodelni pomladni koncert vrtca Vodmat

koncert vabilo23. marca je v organizaciji Vrtca Vodmat potekal čudovit dobrodelni pomladni koncert v Španskih borcih. Združili smo moči in ideje otroci, zaposleni, starši glasbeniki in vabljeni znani glasbeniki, ki so se prijazno odzvali našemu povabilu. S pomočjo staršev in donatorjev smo zbrali sredstva za financiranje programov bivanja v naravi za otroke iz socialno šibkih družin.

Vsem in vsakomur posebej prisrčna zahvala!

Galerija – Dobrodelni koncert vrtca Vodmat v Španskih borcih

Vrtec Vodmat – prejemnik nagrade Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje

podelitev_nagrade_republike_slovenijeVrtec Vodmat je 3. oktobra 2013 prejel nagrado Republike Slovenije za področje šolstva za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje. Nagrada je bila podeljena na slovesni prireditvi v hotelu Union.

Nagrade sta podelila minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo ter predsednica odbora za podeljevanje nagrad, dr. Ljubica Marjanovič Umek.

V imenu vrtca je nagrado sprejela ravnateljica Marta Korošec.

VRTEC VODMAT, ISKRENE ČESTITKE!  http://www.youtube, 4:41 min   (več …)

Opombe – alergeni

  • ZA ŽEJO NUDIMO OTROKOM DOVOLJ VODE IN NESLADKANEGA ČAJA, JASLIČNIM ODDELKOM MED MALICAMI TUDI (ŠIPKOV) ČAJ SLAJEN Z MEDOM IN LIMONO.
  • »Katalog alergenov«, ki so prisotni v obrokih, se nahaja na spletni strani vrtca, v E-učilnicah oddelkov (za starše), v E-zbornici (za zaposlene) ter v pisni obliki v vseh kuhinjah vrtca.
  • Vaško pekovsko pecivo je pecivo brez aditivov pekarne Pečjak.
  • Sadni krožnik se sestavi za vsak dan posebej, po posvetu z dobaviteljem o zrelosti sadja.
  • Seznam jedi v katalogu je urejen po abecednem redu, nazivi jedi so različni vendar sovpadajo nazivom jedi, ki so navedeni na jedilniku.
  • Vsi dietni obroki, ki jih pripravljamo po navodilih pediatrov lahko vsebujejo alergene v sledovih.
  • Jedilni list za popoldanske oddelke vsebuje enake jedi, le da je zaporedje obrokov drugače.
  • Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika zaradi kadrovskih, tehničnih ali drugih nepredvidljivih situacij.