Uprava

Ravnateljica vrtca
Marta Korošec
t 01 5207 100
vrtec-vodmat@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice – Vodja enote Klinični center
Franja Mojca Škof
t 01 230 82 60
vrtec-klinicni-center@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice – Vodja bolnišničnih oddelkov
Jadranka Kovačič
t 01 230 82 62
jadranka.kovacic@guest.arnes.si

Vodja prehrane in ZHR
Stanka Zorec
t 01 5207 104
e stanka.zorec@vrtecvodmat.si

Svetovalna služba
t 01 5207 113
Darja Štirn
e darja.stirn@guest.arnes.si

Anastazija Babič
e anastazija.babic@guest.arnes.si

Računovodja – servis
Eva Frece
t 01 5207 106
e rac-vvzljvod@guest.arnes.si

Knjigovodstvo
t 01 5207 109
e vrtec.lj-center@guest.arnes.si

Oskrbnine (plačilo vrtca)
Lili Pipp
t 01 5207 115
e oskrb-vvzljvod@guest.arnes.si

Enota Vodmat – kontakti

Sedež enote

Korytkova 24

t: 01 5207 100

e-mail: vrtec-vodmat@guest.arnes.si

Oddelki v hiši na Korytkovi 26
t: 01 5207 112

Oddelek v hiši na Korytkovi 24
t: 01 5207 100

Jaslični oddelki v hiši na Korytkovi 24
t: 01 5207 107

Oddelki v hiši na Bolgarski 20
t: 01 5207 114

Bolnišnični oddelki – kontakti

Sedež enote

Bohoričeva 36
telefon: 01 230 82 60
e-mail: jadranka.kovacic@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice – Vodja bolnišničnih oddelkov
Jadranka Kovačič
t 01 230 82 62
jadranka.kovacic@guest.arnes.si

Pediatrična klinika
t: 01 522 90 90

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
t: 01 522 29 32

Očesna Klinika
t: 01 522 18 03

Klinika za vročinska stanja in infekcijske bilezni
t: 01 522 26 35

Ortopedska klinika
t: 01 522 31 47

Inštitut za rehabilitacijo invalidov Soča
t: 01 475 82 16

Dermatološka klinika
t: 01 522 96 56

Otorinolaringološka klinika
t: 01 522 29 58