Uprava

Ravnateljica vrtca
Marta Korošec
tel.: 01 5207 100
e-naslov: vrtec-vodmat@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice – Vodja enote Klinični center
Franja Mojca Škof
tel.: 01 230 82 60
e-naslov: vrtec-klinicni-center@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice – Vodja bolnišničnih oddelkov
Jadranka Kovačič
tel.: 01 230 82 62
e-naslov: jadranka.kovacic@guest.arnes.si

Vodja prehrane in ZHR
Stanka Zorec
tel.: 01 5207 104
e-naslov: stanka.zorec@vrtecvodmat.si

Svetovalna služba
tel.: 01 5207 113
Darja Štirn
e-naslov: darja.stirn@guest.arnes.si

Računovodja – servis
Eva Frece
tel.: 01 5207 106
e-naslov: rac-vvzljvod@guest.arnes.si

Knjigovodstvo
tel.: 01 5207 109
e-naslov: vrtec.lj-center@guest.arnes.si

Oskrbnine (plačilo vrtca)
Lili Pipp
tel.: 01 5207 115
e-naslov: oskrb-vvzljvod@guest.arnes.si

Enota Vodmat – kontakti

Sedež enote
Korytkova 24
tel.: 01 5207 100
e-mail: vrtec-vodmat@guest.arnes.si

Oddelki v hiši na Korytkovi 26
tel.: 01 5207 112

Oddelek v hiši na Korytkovi 24
tel.: 01 5207 100

Jaslični oddelki v hiši na Korytkovi 24
tel.: 01 5207 107

Oddelki v hiši na Bolgarski 20
tel.: 01 5207 114

Bolnišnični oddelki – kontakti

Sedež enote
Bohoričeva 36
tel.: 01 230 82 60
e-mail: jadranka.kovacic@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice – Vodja bolnišničnih oddelkov
Jadranka Kovačič
tel.: 01 230 82 62
e-mail jadranka.kovacic@guest.arnes.si

Pediatrična klinika
tel.: 01 522 90 90

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
tel.: 01 522 29 32

Očesna Klinika
tel.: 01 522 18 03

Klinika za vročinska stanja in infekcijske bilezni
tel.: 01 522 26 35

Ortopedska klinika
tel: 01 522 31 47

Inštitut za rehabilitacijo invalidov Soča
tel.: 01 475 82 16

Dermatološka klinika
tel.: 01 522 96 56

Otorinolaringološka klinika
tel.: 01 522 29 58