Drugi projekti v vrtcu Vodmat

V vrtcu Vodmat z različnimi rednimi in obogatitvenimi programi ter projekti, ki jih izvajamo v sodelovanju z drugimi institucijami, skrbimo, da so naši predšolski otroci deležni čim bolj pestrih, zanimivih, koristnih in poučnih vsebin. Prilagojeni programi so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami in otrokom v bolnišnici.

Izhodišče našega vzgojno-izobraževalnega dela predstavlja nacionalni program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce.

Ustaljeni projekti

Eko šola kot način življenja

Dan zemlje NAŠ VRT 2015-04-22 054

V Enoti Klinični center posebno pozornost posvečamo odgovornemu odnosu do narave in vzgoji zelenih vrednot, zato smo podpisali Eko listino in pridobili Zeleno zastavo ter s tem postali Eko vrtec.

Več o Eko šoli …

 

Zdravje v vrtcu

6

Projekt, ki se izvaja v obeh enotah, je namenjen izobraževanju strokovnih delavcev za dobro vzgojno ravnanje v vrtcu.

Ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane in telesni dejavnosti, medsebojnih odnosih, osebni higieni, varnem fizičnem okolju itd. pomembno prispeva k uresničevanju naše vizije vrtca kot zdravega, varnega in spodbudnega okolja. Projekt vodi Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.

 

Več o projektu …

Varno s soncem

7

Projekt je načrtovan kot program katerega namen je opozoriti otroke na vplive, ki jih ima sonce na nas, pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in v njih vzpodbuditi dejanja, ki pomagajo k samozaščiti.

 

Več o projektu …

Vse objavljene fotografije so last vrtca in so namenjene staršem ter drugim zainteresiranim za informacijo o vzgojno izobraževalnih programih in dejavnostih vrtca ter jih brez soglasja vrtca ni dovoljeno objavljati v socialnih in drugih spletnih omrežjih.

Marta Korošec
Ravnateljica

logo mol ljubljana-zelena_noga  Unesco%20Creative%20City_si logo_majhna_noga logo_eko_vrtec_noga