logo_majhna_noga

 

Vrtec Vodmat je organiziran v dveh enotah. Prostori enote Vodmat so v treh stavbah na območju Starega Vodmata v centru Ljubljane, enota Klinični center pa se nahaja v neposredni bližini bolnišnic. 

Obe enoti imata skrbno urejena in velika travnata igrišča, zato otroci in vzgojiteljice veliko časa preživimo na prostem, se igramo, lovimo, telovadimo in razvijamo gibalne spretnosti. Bližina parka Kodeljevo nas pogosto zvabi na daljši sprehod, kjer pridobivamo nove izkušnje in spoznavamo lepote narave. Za naše najstarejše otroke organiziramo večdnevna bivanja zunaj vrtca, kot so: zimovanja, letovanja, vrtec na vasi. Večkrat se podamo tudi na enodnevne izlete, peš ali z avtobusom.

Vzgojiteljice dnevno obiskujejo tudi otroke po bolnišničnih oddelkih in jim krajšajo dneve v bolnišnici.

Enota Vodmat

3

 

 

 

 

Enota Vodmat domuje v treh veselih hišah, ki se nahajajo v neposredni bližini, in skupine otrok s starostjo prehajajo iz ene v drugo. Kabineti, igralnice, hodniki in zunanja igrišča so polna razposajenih otrok, ki se pri nas počutijo sprejete in varne.

Prva hiša se nahaja na Korytkovi 24, kjer imamo poleg sedeža enote še eno igralnico s teraso za starejše otroke in štiri igralnice z izhodom na veliko teraso za najmlajše otroke. Druga hiša je na Korytkovi 26. V njej imamo štiri igralnice za najmlajše otroke in tri igralnice za malo starejše otroke, veliko telovadnico, pravljično sobo in likovni atelje. Za hišo je veliko travnato igrišče. Tretja hiša pa stoji na Bolgarski 20, v njej so štiri igralnice za najstareše otroke. Vse sobe imajo izhod na veliko travnato in z drevesi posajeno igrišče.

Dejavnosti v enoti Vodmat|
Dejavnosti naše enote vzpodbujajo ustvarjalno mišljenje in likovno ustvarjanje. Otroci rišejo, barvajo, gnetejo glino, kreirajo inštalacije ter na številne načine izražajo svoj domišljijski svet in razumevanje sveta. Veliko pozornosti posvečamo opismenjevanju in spodbujanju bralnih navad, umetnosti, estetiki in spodbujanju socialnih kompetenc. Otrokom skušamo na privlačen način skozi petje, ples in praznovanja približati tudi slovensko ljudsko izročilo. Vsebine dopolnjujemo z obogatitvenimi programi ter različnimi projekti.

Sedež enote
Korytkova 24
telefon: 01 5207 100
e-mail: vrtec-vodmat@guest.arnes.si

Enota Vodmat na zemljevidu

 

Kontakti

 

Enota Klinični center

1

 

 

 

 

Enota Klinični center se nahaja v neposredni bližini bolnišnic. Vsi otroci te enote živijo v eni hiši, ki ima dvanajst igralnic za otroke vseh starosti, za hišo pa se razprostira veliko travnato igrišče.

Našim malčkom želimo že v zgodnjih razvojnih fazah privzgojiti zdrav življenjski način in odgovoren odnos do okolja, zato v enoti veliko pozornost posvečamo osveščevalnim programom o pomenu zdrave prehrane, gibanja in varovanja ter vzpostavljanja spoštljivega odnosa do narave.

Dejavnosti v enoti Klinični center
Dogajanje v naši enoti je zelo pestro. Vsak dan se naučimo česa novega – o sebi, o drugih ljudeh in kulturah, tudi o okolju, v katerem živimo. Veliko se igramo, ustvarjamo, pojemo in rajamo. Ob lepih dneh veliko časa preživimo na velikem travnatem igrišču ali se odpravimo na potep v naravo, kjer otroci spoznavajo pomen zdravega in čistega okolja ter se naučijo dobrega ravnanja, npr. ločevanja odpadkov. Vsebine dopolnjujemo z obogatitvenimi programi ter različnimi projekti.

Sedež enote
Bohoričeva 36
telefon: 01 230 82 60, gsm: 031 242 509
e-mail: vrtec-klinicni-center@guest.arnes.si

Enota Klinični center na zemljevidu 

 

Kontakt

 

Bolnišnični oddelki

bolnisnicni1V vrtcu Vodmat nismo pozabili na otroke, ki se zdravijo v bolnišnicah. Vzgojiteljice našega bolnišničnega vrtca poskrbijo, da malim bolnikom dnevi minejo čim hitreje in prijetneje.

Dejavnosti v bolnišničnih oddelkih
V bolnišničnih oddelkih izvajamo različne družabne in socialne igre, ustvarjalne in učne delavnice, ki otrokom omogočajo druženje, razvedrilo in sprostitev. Kjer narava bolezni ne dopušča stikov oziroma gibanja, vzgojno delo poteka individualno z otrokom ob bolniški postelji.

S pogovorom in pozornostjo otrokom in njihovim staršem pomagamo premagovati strah in domotožje, jih tolažimo in vzpodbujamo. Pri delu nas spremljajo lutke, glasba, knjige in igrače. Najljubša igrača ali odejica lahko otroku nekoliko olajša bivanje stran od doma, zato poskrbite, da jo bo imel pri sebi. Bolnišnične dneve popestrimo s praznovanji in z obiski zunanjih gostov. Pri vzgojnih dejavnostih ves čas sodelujemo z zdravstvenim osebjem in s starši.

Sedež enote
Bohoričeva 36
telefon: 01 230 82 60
e-mail: jadranka.mesko@guest.arnes.si

Bolnišnnični oddelki na zemljevidu  

Kontakti

 

Vse objavljene fotografije so last vrtca in so namenjene staršem ter drugim zainteresiranim za informacijo o vzgojno izobraževalnih programih in dejavnostih vrtca ter jih brez soglasja vrtca ni dovoljeno objavljati v socialnih in drugih spletnih omrežjih.

Marta Korošec
Ravnateljica

logo mol ljubljana-zelena_noga  Unesco%20Creative%20City_si logo_majhna_noga logo_eko_vrtec_noga