V vrtcu Vodmat z različnimi rednimi in obogatitvenimi programi ter projekti, ki jih izvajamo v sodelovanju z drugimi institucijami, skrbimo, da so naši predšolski otroci deležni čim bolj pestrih, zanimivih, koristnih in poučnih vsebin.

Prilagojeni programi so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami in otrokom v bolnišnici.

Izhodišče našega vzgojno-izobraževalnega dela predstavlja nacionalni program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce.

Dnevni program 

13288414_10153855046888821_1645900336_o

V enotah Vodmat in Klinični center izvajamo dnevne programe za otroke od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta starosti. Dnevni programi trajajo od 6 do 9 ur. V jutranjem in popoldanskem času se otroci združujejo dežurnem oddelku (http). 

Vzgojno delo poteka v starostno homogenih oddelkih (otroci enake starosti), heterogenih (otroci različne starosti od 1 do 3 ali od 3 do 6 let) in kombiniranih oddelkih (otroci različne starosti od 1 do 6 let). V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, za katere imamo v Ljubljani organizirano posebno mobilno službo.

Življenje v vrtcu vključuje številne dejavnosti, preko katerih se otrok aktivno gibalno, spoznavno, verbalno in osebnostno razvija v stalni interakciji z vrstniki in odraslimi ter v povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem.

Več …

Prilagojeno izvajanje programa

bolnisnicni7

V obeh enotah vrtca izvajamo prilagojeno izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami. Ti otroci so povsem integrirani v oddelke, saj jim s specialno mobilno službo zagotavljamo individualno strokovno pomoč in prilagojeno izvajanje dejavnosti. Tako lahko otroci s posebnimi potrebami v družbi svojih sovrstnikov enakovredno in celovito razvijajo svoje zmožnosti.

Vrtec Vodmat s svojim programom gostuje v pediatričnih oddelkih bolnišnice v Ljubljani. Vzgojitelji/ce izvajajajo prilagojen program kurikula za vrtce. Z različnimi ustvarjalnimi in učnimi delavnicami ter igrami predšolskim otrokom popestrijo bolnišnične dneve.

Lokacije bolnišničnega vrtca

Prilagojeni program – razvojni oddelek

V enoti Vodmat izvajamo tudi prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami – razvojni oddelek, ki deluje na Korytkovi 26.

Za organizacijo in izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami skrbi svetovalna služba.

Obogatitveni programi

kuzki1

Da bi otroci v našem vrtcu napredovali uravnoteženo na gibalnem, spoznavnem, emocionalnem in socialnem področju, v izvedbeni kurikulum vnašamo vrsto obogatitvenih programov. Ti otrokom omogočajo bolj atraktivno, interaktivno spoznavanje družbene stvarnosti.

Velikokrat se odpravimo na dnevne izlete v naravo, drugič spoznavamo znamenitosti našega mesta, ogledamo si lutkovne predstave, v vrtec večkrat povabimo zanimive zunanje goste, izvajamo ustvarjalne delavnice, prirejamo rajalne igre, plesne minutke in folkloro, pojemo v otroškem zboru, udeležujemo se tekmovanj za športno značko Zlati sonček, bralna značka in počnemo še veliko zanimivega. Najstarejši otroci gredo enkrat ali dvakrat letno na letovanja, zimovanja ali se udeležijo posebnega programa vrtca na vasi.

V vrtcu Vodmat si prizadevamo vsakemu otroku omogočiti udeležbo v obogatitvenih programih. Ker stroški zanje niso zajeti v ekonomsko ceno vrtca, v Skladu Vrtca Vodmat pridobivamo namenska sredstva za socialno šibkejše otroke.

Obogatitvene programe izvajajo strokovni delavci vrtca ali zunanji izvajalci. Nekateri programi so posebej plačljivi in otroke starši prijavijo posebej. Program obogatitvenih dejavnosti je predstavljen na začetku šolskega leta, na prvem roditeljskem sestanku. O vseh načrtovanih dejavnostih so starši sproti obveščeni tudi preko spletnih učilnic posameznih oddelkov, oglasne deske v vrtcu, na tej spletni strani pod Aktualno in na roditeljskih sestankih.

Vse objavljene fotografije so last vrtca in so namenjene staršem ter drugim zainteresiranim za informacijo o vzgojno izobraževalnih programih in dejavnostih vrtca ter jih brez soglasja vrtca ni dovoljeno objavljati v socialnih in drugih spletnih omrežjih.

Marta Korošec
Ravnateljica

logo mol ljubljana-zelena_noga  Unesco%20Creative%20City_si logo_majhna_noga logo_eko_vrtec_noga