7_4_10_ESS_predstavitev_bralna_kultura_pismenost_4V svetovalni službi našega vrtca deluje pedagoginja Darja Štirn. Načrtovanje njenega dela izhaja iz Programskih smernic za svetovalno delo (pdf – 320 KB). Pri svojem delu sodeluje s starši, vodstvom vrtca, strokovnimi delavci, mobilno specialno službo in zunanjimi institucijami (Filozofska fakulteta v Ljubljani, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Ministrstvo za šolstvo, Zavod za šolstvo, Pedagoški inštitut, kulturno umetnostne institucije, alternativna društva…).

Pedagoginja v vrtcu nudi strokovno svetovanje staršem s ciljem celovite podpore pri skrbi in vzgoji njihovih otrok. Z njo se starši lahko posvetujete o različnih temah, ki vas zanimajo ali skrbijo: priprava in vključitev otroka v vrtec (vsako leto v mesecu juniju pripravi predavanje za starše na omenjeno tematiko), posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju, posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (npr. rojstvo sorojenca, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost …), razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (npr. težave hranjenja, spanja, močenje, blatenje, nemirnost, agresivno vedenje …)

Preko projektov, ki jih vodi, se vključuje v delo strokovnih delavcev z namenom ozaveščanja njihove vloge pri delu s predšolskim otrokom. Raziskuje, spremlja in v izvedbeni kurikulum načrtno vnaša sodobne koncepte, ki na otroka gledajo kot na moralno kompetentno bitje in so pomembni za spodbujanje prosocialnega in moralnega razvoja predšolskih otrok (Celovit induktivni vzgojni pristop, Odnosno razumevanje sebstva, Umetnost, Pedagogika poslušanja, Odnosna pedagogika…).

Pri svojem delu se poslužuje didaktičnih principov, nekatere od njih je sama razvijala ob sodelovanju z zunanjimi sodelavci, kot so: Pet stopenjski didaktični model načrtovanja, sinhronizacijska didaktika, jederna refleksija.

Pedagoginja skrbi za organizacijo in izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami.

Pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov, v dobrobit otroka in njegove družine.

Starši se lahko s pedagoginjo posvetujete osebno in individualno.

Lahko jo obiščete v njeni pisarni na Korytkovi 24, pokličete na tel. št.: 01 5207 113 ali ji pišete na: darja.stirn@guest.arnes.si

(Skupno 246 obiskov, današnjih obiskov 1)