Ravnateljica vrtca
Marta Korošec
t 01 5207 100
e marta.korosec@guest.arnes.si

Tajništvo vrtca
Suzana Trpin
t 01 5207 100
e tajnistvo-vvzljvod@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice – Vodja enote Klinični center
Franja Mojca Škof
t 01 230 82 60
e vrtec-klinicni-center@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice – Vodja bolnišničnih oddelkov
Jadranka Meško
t 01 230 82 62
e jadranka.mesko@guest.arnes.si

Vodja prehrane in ZHR
Radmila Bosnić – gospo Radmilo Bosnić do nadaljnega nadomešča gospa Stanka Zorec
t 01 5207 104
e opzhr.vodmat@gmail.com

Svetovalna služba
Darja Štirn
t 01 5207 113
e darja.stirn@guest.arnes.si

Računovodja
Eva Frece
t 01 5207 106
e rac-vvzljvod@guest.arnes.si

Knjigovodstvo
t 01 5207 109
e vrtec.lj-center@guest.arnes.si

Oskrbnine (plačilo vrtca)
Lili Pipp
t 01 5207 115
e oskrb-vvzljvod@guest.arnes.si

Strokovni delavci vrtca

Enota Vodmat Enota Klinični center   Bolnišnični oddelki

Ostali zaposleni

Kuhar/ice
t: 01/5207 111
Jovanovski Mira (vodja kuhinje)
Flisek Zdenka
Rubin Elica
Goričanec Jela
Bojič Mirjana
Keranovič Sadeta
Sirar Zagorka
Učakar Urška
Mirosinka Jelić
Hišnika
Srečko Mali
t: 031 260 708
Toni Vomš
t: 040 583 305Ekonom
Dorti RolihPerica in šivilja
t: 01/5207 108
Irena Martinčič
Barbara Drmota
Urednica spletnih mest vrtca