Pajki 23

V vrtcu Vodmat na vseh ravneh skrbimo za zdravje naših otrok. Pri izvajanju zdravstveno-higienskega režima v vrtcu izvajamo naslednje naloge:

  • stalen nadzor nad higiensko-tehničnimi pogoji objektov in prostorov in opreme z namenom izboljšanja bivalnih pogojev in zagotavljanja varnosti otrok
  • nenehno spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni oz. okužb.

Naloge s področja prehrane in zdravstveno-higienskega režima predstavljajo prizadevanja vseh zaposlenih za zdrav življenjski način in so stalnica v življenju in delu vrtca. S pozitivnim pristopom postavljamo temelje vrednotam za zdravo rast, razvoj otrok in zdrav način življenja v najširšem smislu.

logo mol ljubljana-zelena_noga  Unesco%20Creative%20City_si logo_majhna_noga logo_eko_vrtec_noga